ÖNEMLİ!!! İzinsiz özel tesisler ve özel organizasyonlar hakkında

Federasyonumuz İcra Kurulunun 14.02.2017 tarih ve 2/2 sayılı kararı gereğince, branşlarımızda izinsiz açılan/işletilen özel tesisler ile izinsiz düzenlenen özel turnuvalarla ilgili işlem yapılacaktır. ​

Federasyonumuz İcra Kurulunun 14.02.2017 tarih ve 2/2 sayılı kararı gereğince, branşlarımızda izinsiz açılan/işletilen özel işletmeler ile izinsiz düzenlenen özel turnuvalarla ilgili idari işlem yapılacaktır. Aynı kararla, konuyu takip etmek üzere Federasyonumuz idari koordinatörü araştırmacı Şakir ERDEM yetkilendirilmiştir.

Bu çerçevede yaygın bir biçimde düzenlenen Dart organizasyonları başta olmak üzere, izinsiz gerçekleştirilen her türlü Bocce, Bowling ve Dart etkinlikleri ile ilgili idari işlem yapılacak, gerekli görülmesi halinde ise adli takibat başlatılacaktır. Bu nedenle kamuya açık alanlarda, özel ticari işletmelerde, resmi kuruluşlarda yapılacak her türlü yerel faaliyet için ilgili Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden, bölgesel/ulusal faaliyet için Federasyonumuzdan, uluslararası nitelikli faaliyet içinse hem Federasyonumuzdan hem de ilgili uluslararası federasyondan izin alınması gerekmektedir.

Ayrıca Bocce, Bowling, Dart alanında faaliyet gösterecek her türlü işletme ve kurum/kuruluşun Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği hükümleri uyarınca federasyonumuzdan Yeterlilik Belgesi aldıktan sonra, ilgili il müdürlüğünden tescil işlemi yaptırması zorunludur.

Federasyonumuzun 22 Nisan 2014 Tarihli ve 28980 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ana Statüsünün aşağıdaki maddeleri konuyla ilgili olarak şu hükümleri içermektedir;
6-d) ülke içinde düzenlenecek tüm müsabakaların organizasyonu ve takibi federasyonumuzun sorumluluğudur
6-h) her türlü ÖZEL yarışma, kurs, seminer için Federasyonumuzdan izin alınmalıdır
6-j) her türlü müsabaka yönetimi/sevki ile ilgili talimat/yönerge/yönetmelik yayımlamak sadece federasyonumuzun sorumluluğundadır
6-r) her türlü ticari, turistik, sportif ve sosyal amaçlı açılan ve içerisinde Bocce, Bowling, Dart branşlarında faaliyet gösterilen tesislerin (restoran, kafe, bar, lokal, eğlence merkezi, spor merkezi, masaj merkezi, vb.) tescil, gözetim ve denetimi federasyonumuzca yapılır
6-ş) spor veya hobi amaçlı olarak yapılan her türlü Bocce, Bowling, Dart eğitim ve kurslarını hazırlamak, denetlemek ve izin vermek federasyonumuzun sorumluluğudur

Bu konuyla ilgili olarak Ana Statümüzün yanı sıra diğer yasal mevzuat ve Federasyonumuzca oluşturulan talimatlar dikkate alınarak gerekli işlemler yürütülecektir. Yine bu çerçevede izinsiz faaliyet yapanlarla ilgili olarak Federasyonumuz Disiplin Talimatının Disiplin Suçu Oluşturan Eylemler 11. maddesi (Yetkili makamlardan izin alınarak yapılması gereken yarışmayı izinsiz yapmak, yaptırmak veya böyle bir yarışmayı yönetmek) gereğince Disiplin işlemleri de yapılacaktır.

Önemle duyurulur!!!

3132 kişi görüntüledi.

TümüDiğer Başlıklar

  • THY

Anket

Hangisi/hangileri sporun lokomotifi olmalıdır?


Sonuçlar | Arşiv

Bülten Aboneliği