TBBDF 4. Olağan Seçimli Genel Kurulu Kesin delege listesi, Faaliyet, Denetleme ve Bütçe raporları

TBBDF 4. Olağan Seçimli Genel Kurulu duyurusu - Kesin delege listesi, Faaliyet, Denetleme ve Bütçe raporları (yayın tarihi: 28.10.2016)

TBBDF 4. OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURUL FAALİYET, DENETLEME VE BÜTÇE RAPORLARI (Yayın tarihi: 28/10/2016)

Dönem Yönetim Kurulu Raporu >>>

Denetleme ve bütçe raporları >>>

2017-2018 dönemi tahmini gelir -gider tablosu >>>

--------------------------------

TBBDF 4. OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURUL KESİN DELEGE LİSTESİ (Yayın tarihi: 24/10/2016)

Genel Kurul Kesin Delege Listesi yayınlandı >>>

--------------------------------

TBBDF 4. OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURUL ÇAĞRISI VE GÜNDEM (Yayın tarihi: 13/10/2016)

Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun Ana Statüsü gereği, aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere Federasyonumuzun Olağan Genel Kurulu 13 Kasım 2016 tarihinde, Ankara’da Angora Hotel’de saat: 10.00’da (İstanbul Caddesi Soydaşlar Sokak No: 16 Ulus) yapılacaktır.

Genel Kurulda çoğunluk sağlanamaz ise 14 Kasım 2016 tarihinde saat: 10.00’da yukarıda belirtilen aynı yerde yapılacaktır. Olağan Genel Kurul duyuruları www.sgm.gsb.gov.tr ve www.tbbdf.gov.tr adreslerinden yayınlanacaktır.
Genel Kurul Delegelerine duyurulur
Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Yönetim Kurulu

GÜNDEM :
1-Genel Kurul için aranan yeter sayının bulunup bulunmadığının tespiti,
2-Toplantının açılışı,
3-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
4-Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşturulması,
5-Gündemin okunması ve oylanması,
6-Başkanlık Divanının genel kurul toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi,
7-Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve yönetim kurulunun hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası,
8-Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi ve ibrası,
9-Başkan adaylarının konuşmaları,
10-Başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerinin seçimi,
11-2017 ve 2018 bütçelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
12-Bütçe harcama kalemleri arasında gerektiğinde değişiklik yapılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
13-Uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
14-Spor dalının gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla iktisadi işletme kurulması için yönetim kuruluna yetki verilmesi.
15-Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek, faaliyetlerin yapılabilmesi için her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçları sağlamak konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
16-Ana Statü değişikliklerinin görüşülmesi,
17-Dilek ve Öneriler.

Geçici Genel Kurulu Delege Listesi >>>

Başkan adayları duyurusu, şartlar ve başvuru evrakı >>>

Aday adli sicil beyanı >>>


Aday kimlik beyanı >>>

Beyan ve taahhütname >>>

Başkan adayı teklif yazısı >>>

--------------------------------

TBBDF Olağan Seçimli Genel Kurulu ön duyurusu (yayın tarihi: 26.09.2016)


Federasyonumuzun Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısı 13 Kasım 2016 tarihinde Ankara'da yapılacaktır. Genel Kurul takvimi aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Çağrı ve Gündem Yayınlama: 13 Ekim 2016
Geçici Delege Listesi Yayınlama: 13 Ekim 2016
Geçici delege listesi itirazı son günü: 24 Ekim 2016
İtiraz yoksa kesin delege listesinin yayınlanması: 24 Ekim 2016
Güncellenmişse yeni liste yayını: 26 Ekim 2016
Denetleme, faaliyet ve mali raporların yayınlanması: 28 Ekim 2016
Başkan adayı son başvuru tarihi: 2 Kasım 2016 - Saat 16:00'ya kadar
Destek mektuplarının açılması: 3 Kasım 2016 - Saat 10:00
Güncellenmişse kesin delege listesinin yayınlanması: 3 Kasım 2016

Bu gündem çerçevesinde Federasyonumuz Genel Kurulunda delege ile temsil hakkı bulunan kulüpler listesi şöyledir: Kulüp delege dağılımı listesi >>>
(Kulüp delege dağılımı, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonu dikkate alınarak belirlenmiştir. TBBDF Ana Statüsü gereğince, 3 branş için eşit sayıda (40'ar) delege dağıtılmıştır. Bowling ve Dart branşlarında 2 sezon üst üste Kulüplerarası şampiyonaya katılanlara delege hakkı verilmiş olup, ilave delegeler ise dereceye göre dağıtılmıştır. Bocce branşında Ana Statü gereğince 1. lig kulüplerine 20, 2. lig kulüplerine 12 ve 3. lig kulüplerine ise 8 delege hakkı verilmiştir. 2. ve 3. ligde 2 sezon faal olan kulüplerin sayısı fazla olduğu için, son sezondaki derecesine göre delege hakkı verilmiştir.)

Delege hakkı elde eden kulüplerin, 10 Ekim 2016 tarihine kadar belirtilen sayıdaki delege ismini resmi bir yazı ile Federasyonumuza bildirmeleri gerekmektedir. (Bağımsız Spor Federasyonları Yönetmeliği ve TBBDF Ana Statüsü gereğince; "Federasyonda maaşlı veya ücretli çalışanlar ile genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal sporculuğu, hakemliği veya antrenörlüğü bırakmamış kişiler genel kurul üyesi olamazlar.")
Delege bildirme yazısı örneği >>>

Yine İlgili Yönetmelik ve Ana Statü gereğince (Madde 7 - 1/e bendi) "Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmak kaydıyla, milli olmuş en fazla beş sporcu"; (Madde 7 - 1/f bendi) "Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal hakemliği bırakmış olmak kaydıyla, en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş hakem" ve (Madde 7- 1/g bendi) "Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal antrenörlüğü bırakmış olmak kaydıyla, büyükler kategorisinde milli takım teknik direktörlüğü veya antrenörlüğü yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş antrenör" tanımlarına uyan, aktif olmayan sporcu-antrenör ve hakemlerin, 10 Ekim 2016 tarihine kadar delege olmak için yazılı olarak federasyonumuza başvurmaları gerekmektedir. İlgili koşulları haiz 5'ten fazla aday olması durumunda, yönetmelik koşullarına bakılarak eleme yapılacak, ilgililer arasında eşitlik söz konusu ise kura çekilerek delege belirlenecektir. (Kura işlemi 12 Ekim 2016 Saat:10:00'da Federasyon bürosunda tüm başvuru sahiplerinin huzurunda yapılacaktır.)

4057 kişi görüntüledi.

TümüDiğer Başlıklar

  • SPOR TOTO

Anket

Hangisi/hangileri sporun lokomotifi olmalıdır?


Sonuçlar | Arşiv

Bülten Aboneliği