Milli Takımlar Yönergesi

TBBDF Yönetim Kurulunun 20.06.2017 tarih ve 7/5 Sayılı kararına istinaden hazırlananan,
TBBDF Bocce Bowling Dart Milli Takımlar Görev ve Sorumlulukları Yönergesi >>>