Ödül ve Yardım Tal.

GENEL KURUL KARAR TARİHİ :27/12/2008

 

 

TÜRKİYE BOCCE BOWLİNG VE DART FEDERASYONU ÖDÜL VE YARDIM TALİMATI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç

Madde 1-(1) Bu Talimatın amacı, ulusal ve uluslararası faaliyetlerde üstün başarı gösteren sporcular, kulüpler, teknik direktörler ve antrenörler ile başarıda emeği geçen diğer kişilere ayni ve/veya nakdi ödül verilmesi ve faal kulüp ve sporculara yapılacak ayni ve/veya nakdi yardımların yapılmasına dair esas ve usulleri düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2-(1) Bu Talimat, ulusal ve uluslararası faaliyetlerde üstün başarı gösteren sporcular, kulüpler, teknik direktörler ve antrenörler ile başarıda emeği geçen diğer kişilere ayni ve/veya nakdi ödül verilmesi ve faal kulüp ve sporculara yapılacak ayni ve/veya nakdi yardımlarla ilgili genel şartları kapsar.

 

Dayanak

Madde 3-(1) Bu Talimat, 26448 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Ana Statüsü 8. madde 1/f fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Talimatın tamamını indirmek için tıklayınız >>>