Sözleşmeli Personel Talimatı

TBBDF Sözleşmeli Personel Talimatı >>>

TÜRKİYE BOCCE BOWLİNG VE DART FEDERASYONU

SÖZLEŞMELİ PERSONEL Çalıştırılması Hakkında Talimat

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç

Madde 1 – Bu talimatın amacı Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın kimlerin hangi usul ve esaslara göre antrenör, spor uzmanı ve personel olarak sözleşmeli çalıştırılabileceğini düzenlemektir.

 

Kapsam
           Madde 2-
Bu talimat, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun sözleşmeli olarak çalıştırılacak yerli, yabancı antrenör, spor uzmanları ve diğer personeli kapsar.